ringgravyr


   här får du hjälp med att välja
   rätt gravyr på insidan av din ring

   om du vill ha text på utsidan av ringen
   titta på ringen "text" eller "down under"

g r a v y r s t i l a r

De vanligaste typsnitten. Klicka för större bild.
      
Blockstil Halv Skrivstil Contemp Blockstil
       

Dessa typsnitt är dubbelgraverade och kostar lite mer att gravera +55:-/ring
      Dubbel Blockstil Skrivstil Condensed Vanessa

Du kan välja alla de tecken som finns på ett vanligt svenskt tangentbord. Förutom bokstäver och siffror kan du välja t.ex:

=  . , :  ´ ` ' ( ) > < */  +  -  &  ?  ! § ^ ~
samt
"hjärta" och "evighetstecken"
( "hjärta" markeras med # när du beställer)
( "evighetstecken" markeras med
§ när du beställer)

s v e n s k   t r a d i t i o n

säger att mannen och kvinnan byter ringar med varandra vid förlovningen. Han får en slät ring med hennes namn samt datum ingraverat, hon får en likadan ring med hans  namn och datum ingraverat. När man sedan gifter sig får kvinnan ytterligare en ring (gärna med en diamant) med bådas  namn och datum ingraverat. Ringarna sätts på vänster ringfinger. Det förekommer också att båda byter ringar även vid vigseln.

Man kan (om man vill) strunta helt i förlovningen och välja att växla ringar först vid vigseln.

f y l l   i   g r a v y r t e x t e n   r ä t t

Gå till vår web-butik och välj den ring du önskar. Där hittar du också alla de val du kan göra för just din ring. Längst ner på den sidan hittar du gravyr på insidan.
OBS. Skilj på gravyr i ring och text på utsidan.

Först väljer du antal tecken i rutan Ringgravyr

(tips: välj ett högre antal än vad du tror. T.ex 40 tecken. Du kan alltid backa och se hur många tecken du behöver betala för)
Fyll i den text du önskar i rutan Gravyrtext.  Du kan inte fylla i mer text än du valt i rutan ovan.

Därpå väljer du Typsnitt

p r i s e r

max 10 tecken    120:-
max 20 tecken    140:-

max 30 tecken    160:-

max 40 tecken    180:-

dubbelt typsnitt + 55:-/ring

g r a v y r f ö r s l a g

Besök denna sida om du vill ha tips på citat i eller på din ring

>>
gravyrförslag på svenska och latin

g r a v y r e x e m p e l


   
 Exempel 1    ( 3 ringar )
(traditionell förlovning samt bruden får en vigselring)
förlovningsring   # dam Lars 3/9-02
                            
# herr  Maria 3/9-02
vigselring   # dam
Lars  o Maria  11/11-02
                   
# herr (datum graveras i hans förlovningsring)

   
 
Exempel 2    ( 4 ringar )
(traditionell förlovning samt ringväxling vid vigseln)

förlovningsring   # dam
 Lars 3/9-02
                            
# herr  Maria 3/9-02
vigselring   # dam Lars  o Maria  11/11-02
                   
# herr  Maria o Lars 11/11-02

  
 
Exempel 3     ( 2 ringar )
(ingen förlovning samt ringväxling vid vigseln)

vigselring   # dam
Lars  o Maria  11/11-02
                   # herr
 Maria o Lars 11/11-02